Nyheter

Terroratntat ??? ????????

Publiserad den 19 mars 2019 kl. 19:07 PM av Administratör

Pressmeddelande Sveriges Imamråds angående terrorattentatet mot moskéerna i Nya Zealand Världen vaknade upp fredagen den 15e mars 2019 till den förskräckliga terrorattentaten mot bedjande i fredagsbönen i nya Zealand. Tiotals människoliv släcktes och flertalet skadades. Gärningsmannen som var tungt beväpnad genomsökte moskéns olika rum och hörn i syfte att förgöra alla som befann sig inom moskén och dess kringliggande område. Under attentatet direkt sänder gärningsmannen det förfärliga brottet genom sociala medier, vilket väckte starka reaktioner världen över. Vi i Sveriges Imam råd fördömer terrorattentatet med de starkaste ordavalen, samtidigt som vi framför våra kondoleanser till de drabbade, deras familjer och befolkningen i Nya Zealand. Vi ber Allah att förbarma sig över offren, att de sårade återhämtar sig och att fred och trygghet ska råda över allt. Vi betonar att ett oskyldigt människoliv oavsett livsåskådning, bakgrund eller tillhörighet har ett heligt värde som inte får ofredas eller angripas och att all form utav sådana angrepp utgör terror som måste motverkas, Allah säger i koranen: ”om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet” [5:32]. Terrorism och extremism har ingen grund eller stöd i religioner, utan det är felaktiga tolkningar och skadliga ideologier som avviker från religionsläran och mänskliga värderingar. Vi vill även lyfta fram vår oroskänsla gentemot den alltmer växande hatiska retoriken mot muslimer och den samhällsdiskursen om muslimer som sveper över Europa och andra delar utav världen. Vi vädjar till eftertanke och reformering utav sådan retorik i förmån till visdom och mänskliga rättigheter. Det är nu tydligt att hatisk retorik, misstänkliggörande av den andre kan leda till att vissa kretsar använder våld och terror som medel. Därmed betonar vi ansvaret som religiösa ledare, politiker, journalister och andra opinionsbildare har i motverkandet av den hatiska retoriken. Vi vill uppmana till en retorik som syftar till att befästa kärleksbudskap, tolerans, solidaritet och en inkludering. Samt att fortsätta agera med visdom och ansvar mot sådana terrorattentat som drabbat flera städer såsom i Stockholm, Paris, Bryssel, Madrid m.fl. Vi uppmanar muslimer runt om i landet att vara tålmodiga, visdomsfulla och att återvända till myndigheter vid misstankar om hot mot en själv eller mot andra i samhället. Slutligen uppmanar vi samtliga imamer och religiösa ledare runt om i landet att behandla händelsen i kommande predikan med utgångspunkt i att all människoliv har ett heligt värde som inte får eller förgripa sig på ofredas oavsett bakgrund eller tillhörighet. Sveriges Imam råd 2019-03-15 ???? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ????????? ?? ????? ????????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????: 2019/03/15 ??? ????? ????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ????? ???? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ??????? . ???? ?????? ???? ??? ?????? ???? ?? ??????? ?? ???? ????? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?? ???? .??? ?????? ???? ???? ??? 15 ????? ???? ?????????? ????? ??? ?? ???? ?????? ??? ?? ??? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ???? ??????? ????? ._ ????? ?? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ?? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ????????? ?????? ????? ??? ??????? ????????? ?? ???????? ????? ??????? ?????????? ???? ?????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ?????? ????????? ??? ??? ????? ?? ?? ????. ????? ??? ?? ????? ????????? ??????? ??? ????? ?? ????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ????? ???? ??????? ??? ?????? ?????? ???. ??? ?????: ( ?? ??? ????? ???? ??? ?? ???? ?? ????? ?????? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ???? ????? ??????) ??? "?????" ??? ?? ???? ????? ??? ??????? ??????? . ?? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ??? ????? ??? ???? ????? ????? ?? ?????? ??????? ???? ?????????. ???? ???? ?????? ?? ????? ???? ???????? ???????? ??????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ????? ??? ??????? ????? ?? ???????? ???? ????? ?????? ?????? ????????? ??????? ??? ?? ?????? . ???? ??? ?????? ?? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ?? ???? ????? ???????? ??? ???? ??? ?????? ??? ????????. ????? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ??????? ???????? ?????? ??????? ????? ?? ??? ???? ???????? ?????? ???? ?????? ??????? ???????? ???????? ????????? . ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ??????? ????????? ???? ???? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ?? ??? ????? ???????? ????? . ???? ???? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ???? ???????? ??? ?? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ????? ?? ??? ???? ????? ??????? ????????. ??? ????? ?????? ?????? ???????? ??? ????? ????? ???? ???? ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????? ?? ???? ????? ??????? ??? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????????? ??? ????? ??????? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ???? ??????? ????????? ????????. ?????? ??????? ?????? 2019/03/15 Med vänlig hälsning Sveriges Imamråd Kapellgränd 10 116 25 Stockholm

Fördoma terrorist dådet i Nya Zeeland .

Publiserad den 19 mars 2019 kl. 18:51 PM av Administratör

Kära vänner, vilken värld vi lever i – både fantastisk och förfärlig! Christchurch, Utrecht, Moçambique och Zimbabwe… det är så mycket svåra saker som sköljer över oss via media, vi hinner knappt reflektera över det ena förrän det andra rapporteras. Tack och lov för alla goda krafter som finns både nationellt och här hemma hos oss, t.ex. vårt interreligiösa forum – ser fram emot att ses snart igen! Allt gott, Annica Annica Anderbrant Domprost/The Very Reverend Dean of Uppsala Cathedral

Terrordådet mot moskeer .

Publiserad den 15 mars 2019 kl. 15:12 PM av Administratör

Vi på islamiska föreningen i Uppsala moské fördömer det terrordåd som skedde i Nya Zeeland. Våra varmaste kondoleanser till alla offer och deras familjer i det hemska terrordåd, våra tankar och hjärtar är hos er och vi kommer aldrig glömma bort er.

Unga inspiration

Publiserad den 16 september 2018 kl. 19:52 PM av Administratör

Young inspiration - a fair for the successful Muslim youth of the future Folkuniversitetet, Uppsala 2018-10-20 Arranged by Uppsala mosque in co-operation with Folkuniversitetet If you are currently attending "högstadiet" or "gymnasiet" and are looking for inspiration or guidance in choosing a career, then this fair is a must! For the first time in Sweden you will have the opportunity to meet, talk to, and be inspired by Muslim role-models who work as successful entrepreneurs, academics, imams, and skilled professionals. Perhaps someone among the exhibitors can give you the advice and guidance you are looking for? Use the opportunity to make new acquaintances who may help you get a job over the summer holidays, aid you in school assignments, or even guide you to the right connections? If you are a young innovator, make sure to bring your invention to our competition for best invention. If you have a promising business-plan you can present it to our experts, maybe you too will win a prize? Entry is free of cost. We look forward to see you! On site you will find: - Exhibitions - Exciting demos and workshops - Refreshments - Competition for best invention - The possibility to present a business-plan to a business-coach and get an award for the best business idea. Schedule: 11:00 - The fair opens 13:10 - (After Dhuhr) A brief introductory speech and welcome. Awards will be given to best young inventor and best business-plan. 13:30 - Refreshments will be served 14:00 - CPR (cardiopulmonary resuscitation) workshop 15:00 - The fair closes

Unga inspiration

Publiserad den 16 september 2018 kl. 19:28 PM av Administratör

Young inspiration - a fair for the successful Muslim youth of the future Folkuniversitetet, Uppsala 2018-10-20 Arranged by Uppsala mosque in co-operation with Folkuniversitetet If you are currently attending "högstadiet" or "gymnasiet" and are looking for inspiration or guidance in choosing a career, then this fair is a must! For the first time in Sweden you will have the opportunity to meet, talk to, and be inspired by Muslim role-models who work as successful entrepreneurs, academics, imams, and skilled professionals. Perhaps someone among the exhibitors can give you the advice and guidance you are looking for? Use the opportunity to make new acquaintances who may help you get a job over the summer holidays, aid you in school assignments, or even guide you to the right connections? If you are a young innovator, make sure to bring your invention to our competition for best invention. If you have a promising business-plan you can present it to our experts, maybe you too will win a prize? Entry is free of cost. We look forward to see you! On site you will find: - Exhibitions - Exciting demos and workshops - Refreshments - Competition for best invention - The possibility to present a business-plan to a business-coach and get an award for the best business idea. Schedule: 11:00 - The fair opens 13:10 - (After Dhuhr) A brief introductory speech and welcome. Awards will be given to best young inventor and best business-plan. 13:30 - Refreshments will be served 14:00 - CPR (cardiopulmonary resuscitation) workshop 15:00 - The fair closes

TV program om moské

Publiserad den 28 augusti 2018 kl. 14:26 PM av Administratör

Programmet om Uppsalamoskén som spelades in under Eid al Adha kommer att sändas i SVT2 lördag 8 september klockan 23.15 och därefter ett antal repriser som jag inte vet just nu. Men då ligger det också på SVT play. Tack tack till alla vänliga människor i moskén som hjälpte oss så att det kunde bli ett program. Hälsningar Tina Thunander Tina Thunander Senior Correspondent Sveriges Television/Swedish Broadcasting Company

Det som gynnar de andra människor , ?? ???? ?????

Publiserad den 24 augusti 2018 kl. 02:51 AM av Administratör

????? ???? ?????? ??????

???? ??? 2018-08-24

????? ??? ???? ??????? ?? ???????

????? ??????

?? ????? ??? ????? ???????? ???????? ????? ????? ?? ???? ?????? ??? ????? ???????? ?? ???? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ???? ?? ????? ?? ????? ???? ??????. ???? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????? ????????? ???? ?????????? ?????? ?????????? ????????????. ?? ????? 102 ???? ???????? ???????? ???????? ????????? ??????? ?????????? ???? ?????? ????????? ???????? ??????? ????????? ??????? ????????? ???????? ???????? ????????? ?????????? ??????? ??????? ???????????? ???? ?????????????? ????? ??????? ????? ?????????? ?????????. ?????? 1 ???? ???????? ????????? ??????? ???????? ??????? ????????? ??????? ????????? ???????? ?????? ????????????? ?????????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ??????? ??????????? ?????? ????? ??????? ?????????. ??????? 70-71 ??? ???: ??? ???? ?????? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ? ???? ?????? ????????? ???? ????? ????? ??? ???? ?????? ???? ????? ?? ?????. ??? ??? ???: ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ????? ???? ???? ????????. ????? ?? ???? ???? ???????? ????????? ????? ?????? ???? ???????? ???? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ??? ?????: ????????? ????????? ??? ????? ??????? ???????? ???? ????????? ??????? ????????????? ????????????. ????? 36 ??????? ????? ????? ????? ??? ???? ????? ???????? ??? ???? ????? ??????? ?? ??????? ?????: ? (????????????? ?????????? ?????? ?????????????.). ???????? 73 ???? ??? ???? ???? ???? ????? ?????? ??? ??? ?????? ???? ???????. ??????? ?? ???? ???? (???? ??????): ????????? ?????? ????? ???????? ?????? ???????? ??????? ????? ???????? ????????? ???????? ??? ????????? ????????????? ?????????? ? ????? ??? ??????????? ? ???????? ??? ??????? ??????? ???????? ?????????? ? ?????????? ?????? ???????. ????? 23? ????? ??? ????? ???? ????. ????? ??? ????????? ??? ??? ?? ??????? ?? ???. ??? ???? ???? ????? ?? ????? ???? (???? ??????) ??? ???: ? ??????????? ?????????? ?????? ??? ??????. ???? 31. ??? ????? ?? ??? – ??????? ?????? – ?? ????? ??? ?????: (???????)? ???? ?? ??? ?????? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ???. ?? ??? ?????? ???????? ?? ????? ????? ????? ??????? ?? ??????? ??? ?????: ?????? ????? ??????? ?????????? ??????? ???????? ??????????? ????????????. ??? 117 ??? ???? ???? ????? ?????? ? ??? ???? ?? ????? ???? ????? ??????? ??? ?????: ?????? ????????????? ?????? ???????? ???????????????.? ???????? 107 ???? ?: (???? ????? ????). ???? ? ???? ????? ?????? ?? ??? ???????? ???? ?? ???? ?? ?????? ??????? ?????????. ??? ???? ??? ???? ?? ???? (??? ???? ???) ?????: (??? ???? ???? ? ???? ?????? ????? ?????? ????? ??????? ??? ???? ??? ?????? ?? ???? ?? ??????? ???????? ????? ?? ?????). (???? ??? ???? ????? ????????). ??? ????? ?? ???? ??? ????? ????? ?? ??? ??? ?????? ?????: ?????????? ???????? ?????? ????????. ??? 4. ??? ??? ?????? ??? ????? ??? ??? ?????. ????? ???? ?? ??? ??? ??? ????? ??? ????? ?? ???: ????????? ?????? ??????? ?????????? ????????? ??????????? ?????????????? ???????????? ???? ??????????? ????????????? ??????????. ?? ????? 110 ????: ??? ?????? ??? ????? ????? ?????? ???????? ?????? ?? ??????. ??????? ????? ?? ????? ????? ??? ????? ???? ???? ?? ????? ?? ???? ????? ??????? ?? ???????? ??????? ???????. ???? ?? ??? ????? ??? ????? ?????? ???? ???? ??????? ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?????? ? ?? ????? ??????? ???? ??????? ??? ???? ???????? ????: (???? ????? ??? ???? ?????? ?????) (???? ???????? ?????? ????????). ???? ??? ??????? ????? ???????? ???? ??????? ????? ???????? ??? ?: (??? ??????? ??? ???? ????? ??????? ???? ??????? ??? ???? ????? ?????) (???? ???? ?????? ????????). ???? ???????? ???? ????! ??? ??? ?????? ?? ???? ???? ????? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ???? ?? ?????? ?? ??? ???????? ?????? ?????? ??? ????? ???????? ??? ???? ?????: ??? ??????????? ??????? ???? ????????? ???? ?????????????? ??? ???????? ?????? ????????????? ???? ??????????? ???? ???????????? ???????????? ?????????? ????? ??????? ??????? ???????????????. ???????? 8 ?????? ?????? ?? ??? ?????? ??????? ???? ??? ????? ??????: ????? ??????. ???? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ???? ?? ??????? ??? ?????? ?? ??????? ????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ???????? ?????? ???????. ??? ?????? ????? ?? ???? ???? ?? ?????? ???? ????? ???????? ??? ?????? ??????? ??????? ?????? ????? ????? ???????? ??? ???? ??????? ?? ??? ???????. ???? ???????? ???? ????! ?? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????? – ????? ???? ?????? – ???? ?????? ?? ??????? ????????? ?? ??? ???????? ???????? ???? ???? ???? ???? ???????? ?? ????? ????? ??? ???? ??? ?????? ?????? ???????? ???? ???? ???? ?? ???? ????? ?????? ???????? ???? ????????? ?????? ??????? ???????? ?? ?????. ???? ????? ????? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ??? ?????? ??????? ????????? ????? ???? ????. ???? ????? ?? ???? ???? ?????? ???? ?? ??? ??????? ?? ??? ???????. ??? ???: ?????? ??????? ???????? ??? ????? ?????? ????????. ??? ????? ??? ?? ??????? ??? ????? ??? ?? ???????? ??? ????? ??? ?? ???????? ??? ????? ??? ?? ???????. ???? ???? ????? ????? ?????? ?????????? ??????. ??? ?????? ?? ?????? ?? ??? ??????? ??? ???? ????? ??????. ??? ???? ????? ??? ?????? ??????? ???????? ???????? ??? ??? ?????. ??? ????? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ???? ?? ????. ??? ????? ????? ???? ??? ???????? ?????? ?????? ?? ?????????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ???????? ?? ???? ?????? ??? ????????. ??? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ???? ???? ?: (?? ???? ???? ?????? ??? ???? ??? ?????? ??? ???? ???? ????? ??? ???? ???????) (???? ???????? ?????? ????????). ???? ??? ?? ??? ?????? ?: (??? ???? ?? ?? ?? ?? ???? ???? ???? ?? ?? ????? ?? ??? ?????? ?????). (???? ??? ??? ?????? ?? ???? ??????? ?????? ????????). ??? ??? ?? ???? ???? ???? ??????? ????????? ??? ????????? ??? ??? ?? ???? ???? ???? ????? ???????? ????? ???? ?? ???? ????? ??? ?? ???? ??????? ??????? ?? ????? ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ??? ????? ???? ?? ?????? ????? ??????? ????? ?? ???? ?????? ?????. ???? ???? ?? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ??? ??? ?? ?????? ?????? ??????? ???? ?? ????? ??????? ???? ?? ???? ?????? ???????? ????????? ??? ?? ?????? ??????.

Fredags Khutba i Uppsala moské 2018-08-24

Föreläsare med översättningen Shekh ABDULAH ALSWEDI

ÄMNE :det som gynna andra människor

Mina bröder och systrar! Allah sände profeterna och sändebuden för att gynna andra människor. De gjorde det först och främst genom att kalla dem till ren monoteism, som Allah sade: "Vi har sänt till varje nation ett sändebud som förkunnade för dem: Dyrka Allah och håll er borta från de falska gudarna". Men de brukade också sträva efter att göra alla möjliga goda handlingar, som Allah sade om profeterna: "Vi uppenbarade för dem att göra goda handlingar". Bland dessa goda handlingar var att de hjälpte de människor som var i behov. Läs t.ex. historien om Moses när han kom fram till Madyan där människor tog vatten från en brunn, medan två kvinnor höll sig undan. Moses frågade vad dom behövde och de sa att de ville hämta vatten och deras pappa är en äldre man. Vad gjorde Moses då? Han gick och hämtade vatten åt dem. Han strävade efter att hjälpa de som var i behov av hjälp. Samma sak gällde profeten Jesus, som Allah berättar om i Koranen att han sade: "Och Allah har gjort mig välsignad var jag än befinner mig". Den kända Korantolkaren Mujahid bin Jabar sade att den versen betyder att han brukade hjälpa människor var han än var. Allah har även berättat att en anledning till att de tidigare folken inte drabbade av straff var att de strävade efter att korrigera. Därefter sände Allah det sista sändebudet till mänskligheten, profeten Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) som en barmhärtighet till alla människor, och han sade själv: "Jag har endast sänts som en barmhärtighet". Bland det som tyder på detta är att hans följeslagare Abdullah bin Abi Awfa beskrev honom på följande sätt: "Han brukade göra mycket dhikr, talade lite struntprat och hade korta tal, han var inte högmodig, utan hjälpte såväl änkor som fattiga människor med att uträtta deras behov". Det är inte märkligt att man finner en sådant fint beteende hos honom, då Allah själv har förklarat att han hade en hög karaktär. Han var den bästa av sändebuden, och den nation han kom att leda var den bästa av alla nationer, och anledningen till det är som Allah har sagt: "Ni är de bästa av nationer som kommit till människor, ni påbjuder det goda och förbjuder det onda och tror på Allah". Så en sann troende ska inte bara bry sig om att korrigera sig själv, utan ska sträva efter att korrigera sin omgivning. På samma sätt som att detta gjorde denna nation till den bästa av nationer, så har profeten (sallallahu alayhi wa sallam) förklarat att den bästa av människor är de som är mest hjälpsamma mot andra. Och han förklarade att den bästa vännen är den som gynnar sin vän mest, och den bästa grannen är den som gynnar sin granne mest. Mina bröder och systrar! Det är obligatoriskt för en muslim att vara en barmhärtighet mot människor var man än befinner sig och bor, det skiljer sig inte från land till land. En muslim ska behandla icke muslimer som inte strider mot muslimerna med godhet och rättvisa som Allah beordrat med i Koranen. Så muslimens behandlande av fredliga icke muslimer är baserat på två pelare: Godhet och rättvisa. Vi lever i ett land där de flesta invånarna är icke muslimer, och de har varken stridit mot oss eller slängt ut oss hemifrån och därför ska vi behandla folket i landet på detta vis. Hur stort är inte behovet för oss muslimer idag att vi då ska leva upp till detta attribut som jag nämnde: nämligen att vi ska hjälpa andra människor som är i behov, underlätta för dem och vara en välsignelse för detta samhälle. Mina bröder och systrar! Tyvärr har vissa muslimer framställt en dålig bild av islam och muslimer i detta land och de områden där det bor många muslimer har blivit platser som människor är rädda och oroade för. Detta har i sin tur varit en av de stora anledningarna till att hatiskhet har spridits och rasistiska partier har blivit allt starkare. Vi är därför i ett ännu större behov än någonsin att vi ska korrigera denna bild genom att vi verkligen försöker hjälpa de som är i behov av vår hjälp. Bland de som är i störst behov av vårt stöd är de unga personer som hamnat snett i samhället och gör dessa områden osäkra. Dessa unga personer är i behov av att vi ger dem råd, att vi lär dem, att vi uppfostrar dem, att vi finns vid deras sida och är goda förebilder för dem. Många av dem har psykiska, sociala och familjeproblem de behöver hjälp med att lösa för att komma ut från detta destruktiva liv. Detta kräver att vi andra ska vara redo att uppoffra av vår tid och kraft för att kunna ändra situationen. Bland dem som också är i behov av vår hjälp är våra syskon som flytt hit, som var tvungna att lämna deras länder och familjer i flykt från krig, konflikter och problem. Att komma hit som främling kan många gånger vara svårt och tufft. Vi behöver vara vid deras sida och underlätta deras situation. Vi behöver hjälpa dem att komma in i samhället, på ett sätt som varken skadar deras religion eller kultur. Mina bröder och systrar! Låt var och en av oss fråga oss själva vad vi har gjort för att hjälpa andra som är i behov av vår hjälp. Hur förhåller vi oss till att profeten (sallallahu alayhi wa sallam) sade: "Den som hjälper sin broder i islam med ett av hans behov så han kommer upp på fötter, kommer Allah att hjälpa att stå på fötter den dagen då fötterna svajar (dvs. Domedagen). Och var är vi gällande att profeten (sallallahu alayhi wa sallam) sade: "Att jag ska gå med en av mina bröder för att hjälpa honom med hans behov är mer älskvärt för mig än att göra Itikaf i denna moské i en hel månad". Vad har vi gjort för våra syskon? Är vi verkligen bland de bästa människorna? De som hjälper andra? Har vi tagit på oss ansvaret att korrigera den jobbiga situation vi nu befinner oss i och rätta till tillståndet för oss muslimer i Sverige? Om vi inte har gjort det än, så är nu tiden kommen, för situationen kan lätt spåra ut annars. Ta vara på er tid, och hjälp till med det ni kan. Må Allah belöna er alla.

Promenera på turbo

Publiserad den 09 juli 2018 kl. 01:17 AM av Administratör

?????? ????? ????? ???? ??????? ??? ?????? ?????? ?????? ????? ??? ??? ????? ???? ??????? ?????? ??? ?????? ?? ???? ??????? ????? ??? ????? ??? ? ?????? ??? ????? ??? ??? ??????? ???? ?? ??????? ???? ?? ???? ??????? Assalamo alaykom wa rahmatullahi wa baraktuh Just nu har Uppsala moskéns besökare ett erbjudande hos Turbo Sports & Adventure i Uppsala. För 300 kr kan man få ett sommarkort som gäller till 31/8. Berätta vid registering att ni är från Uppsala moskén för att ta del av rabatten.

Sommer föreläsning

Publiserad den 07 juli 2018 kl. 16:22 PM av Administratör

Assalamo alaykom wa rahmatullahi wa baraktuh

Kära föräldrar, vi kommer in sha Allah att påbörja en kort sommarkurs i Uppsala moskén från och med nästa lördag (14/07/2018) kl 10:00. Vi önskar att ni kommer tidigt för att hinna registrera era barn innan lektionerna drar igång. Denna kurs består av diverse nöjes- och utbildningsaktiviteter såsom repetition av den ädla koranen, tajweed samt arabiska lektioner. Registeringsavgiften är endast 50 kronor för hela kursen! Första dagen kommer att inkludera ett föräldramöte och en föreläsning med Dr. Salah Abdul Sami'. Föreläsningen börjar direkt efter duhr bönen och är riktad till både barnen och föräldrarna. Därefter tar vi en paus med fika och dryck.

Må Allah belöna er

Vi hjälpar de som inte kan klara sig

Publiserad den 20 januari 2018 kl. 23:18 PM av Administratör

?????? ????? ????? ???? ??????? ???????? ?? ??? ?????? ??????? ??/??/???? ????? ????? ?? ???? ??????? ?????? ?????? ?? ????????? ??????? ???????? ????? ?? ????? ??????? ???? ??????? ?????? ??????????...... ???? ?? ???? ??? ?????? (??:??-??:??). ??????: ??????? ????? ??????? ?? ???????? ??? ??????? ??????????? ??? ??? ???? ????? ???? ???? ???? ?? ???????? ????? ?????? ??? Assalamu alaykom: Från och med fredagen den 26/01/2018 kommer en del bröder att frivilligt hjälp nyanlända personer med att översätta sina brev, fylla på blanketter osv. Denna möjlighet finns varje fredag mellan kl 18:00-19:00 OBS! Till en början kommer vi att översätta till arabisk och engelska bara, fler språk kan komma fram senare

???? ?????? ?????????? ?? ?????? fredags Khutba för de anställda på akademiska .

Publiserad den 28 november 2017 kl. 03:26 AM av Administratör

           "Goda nyheter : nu finns möjlighet för anställda, patienter och anhöriga på akademiska sjukhuset att utfärda fredagsbön med khutba ( predikan ) i ingång 85 en trappa ner (BV) kl 12:20.

??? ??? ??? ?? ????? ?? ??????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ?????  ?????? ??????? ??????  ????  ?? ???? ??????? 85 ?? ?????? ?????? ???? ?? ?????? ??????? 

???? ?? ?????? ??????? ?? ??? ???

Publiserad den 07 oktober 2017 kl. 05:23 AM av Administratör

?????? ????? ????? ???? ??????? ??????? ?????? ????? ????? ????? ???? ??? ????? "?????? ??????? ???????" ?????? ??????? ?????? ??:?? ?? ?????? ?? ??? ??? . ????? ?????? ???

Föreläsning i uppsala moské för barn och unga har börjat

Publiserad den 08 september 2017 kl. 02:14 AM av Administratör

?????? ????? ????? ???? ??????? ????? ?????? ??????? ?? ?????? ??? ????? ?????? ?/??/???? ??????? ?????? ???? ??? ????? ????????? ???????? ????? ???? ??????? ??????. ????? ??????? ??? ????? ????? ?????? ?????? ???? ????????? ??? ????? ?? ????? ?????? ??? ??? ???????. ????? ?????? ??? As-salamu alaykom wrahmatullah Lördag den 9:e september 2017 påbörjas lördag lektioner för barn på nytt. Vår program kommer att innehålla följande moment: 1) Arabiskan 2) Engelskan 3) Matematik 4) koran 5) sport aktiviteter Barn registreras på platsen då deras barn måste vara på plats. Det kan bli svår att registrera barn efter 9:de september med tanke på stora antalet deltagare, så se till att komma och registrera era barn redan då Välkomna

Salat (bön) al-ishaa gamaá i Moskén vid 19:00 vintertid

Publiserad den 26 april 2017 kl. 19:01 PM av Administratör

Att fasta Ashura dagen

Publiserad den 31 juli 2017 kl. 05:56 AM av Administratör

Ashura på tisdag den 11/10, så se till att fasta både den dagen och dagen innan eller dagen efter för att du ska få dina förra årets synder utstrukna av Allah(swt) insha Allah.

Att fasta under Ashura (2017) är sunnah och det är rekommenderat att fasta den. Profeten Muhammad(saw) fastade den och följeslagarna fastade den dagen också. När profeten Muhammad (saw) kom till Madina så såg han judarna fasta denna dag. Han beordrade Muslimerna att också fasta Ashura-dagen. Han(saw) har sagt att den som fastar den dagen kommer att få sina synder för året som gått utstrukna av Allah(swt).

12
Bönetider
AzaanIqama
Al-Fajr04:0704:17
Al-Shuruk05:44
Al-Duhr11:5812:13
Al-Asr15:0615:16
Al-Maghreb18:0918:14
Al-Isha19:4019:50
Visa hela månaden
Senaste nytt
Aktiviteter
Det finns inga aktiviteter för idag.
Visa månadsöversikt