Terroratntat ??? ????????

Publiserad den 19 mars 2019 kl. 19:07 PM av Administratör

Pressmeddelande Sveriges Imamråds angående terrorattentatet mot moskéerna i Nya Zealand Världen vaknade upp fredagen den 15e mars 2019 till den förskräckliga terrorattentaten mot bedjande i fredagsbönen i nya Zealand. Tiotals människoliv släcktes och flertalet skadades. Gärningsmannen som var tungt beväpnad genomsökte moskéns olika rum och hörn i syfte att förgöra alla som befann sig inom moskén och dess kringliggande område. Under attentatet direkt sänder gärningsmannen det förfärliga brottet genom sociala medier, vilket väckte starka reaktioner världen över. Vi i Sveriges Imam råd fördömer terrorattentatet med de starkaste ordavalen, samtidigt som vi framför våra kondoleanser till de drabbade, deras familjer och befolkningen i Nya Zealand. Vi ber Allah att förbarma sig över offren, att de sårade återhämtar sig och att fred och trygghet ska råda över allt. Vi betonar att ett oskyldigt människoliv oavsett livsåskådning, bakgrund eller tillhörighet har ett heligt värde som inte får ofredas eller angripas och att all form utav sådana angrepp utgör terror som måste motverkas, Allah säger i koranen: ”om någon dödar en människa, som inte själv har dödat någon eller försökt störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv, skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet” [5:32]. Terrorism och extremism har ingen grund eller stöd i religioner, utan det är felaktiga tolkningar och skadliga ideologier som avviker från religionsläran och mänskliga värderingar. Vi vill även lyfta fram vår oroskänsla gentemot den alltmer växande hatiska retoriken mot muslimer och den samhällsdiskursen om muslimer som sveper över Europa och andra delar utav världen. Vi vädjar till eftertanke och reformering utav sådan retorik i förmån till visdom och mänskliga rättigheter. Det är nu tydligt att hatisk retorik, misstänkliggörande av den andre kan leda till att vissa kretsar använder våld och terror som medel. Därmed betonar vi ansvaret som religiösa ledare, politiker, journalister och andra opinionsbildare har i motverkandet av den hatiska retoriken. Vi vill uppmana till en retorik som syftar till att befästa kärleksbudskap, tolerans, solidaritet och en inkludering. Samt att fortsätta agera med visdom och ansvar mot sådana terrorattentat som drabbat flera städer såsom i Stockholm, Paris, Bryssel, Madrid m.fl. Vi uppmanar muslimer runt om i landet att vara tålmodiga, visdomsfulla och att återvända till myndigheter vid misstankar om hot mot en själv eller mot andra i samhället. Slutligen uppmanar vi samtliga imamer och religiösa ledare runt om i landet att behandla händelsen i kommande predikan med utgångspunkt i att all människoliv har ett heligt värde som inte får eller förgripa sig på ofredas oavsett bakgrund eller tillhörighet. Sveriges Imam råd 2019-03-15 ???? ?????? ??????? ?????? ????? ??????? ????????? ?? ????? ????????? ?????? ?????? ????? ?????? ???????: 2019/03/15 ??? ????? ????? ????? ??????? ????? ??????? ??????? ??????? ?? ?????? ?? ???????? ????? ???? ?????? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ??????? . ???? ?????? ???? ??? ?????? ???? ?? ??????? ?? ???? ????? ?????? ????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?? ???? .??? ?????? ???? ???? ??? 15 ????? ???? ?????????? ????? ??? ?? ???? ?????? ??? ?? ??? ?????? ?? ????? ?????? ?? ??? ???? ??????? ????? ._ ????? ?? ?????? ??????? ?????? ?? ???? ?? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ????????? ?????? ????? ??? ??????? ????????? ?? ???????? ????? ??????? ?????????? ???? ?????? ?????? ????? ?? ??????? ???? ????? ???? ?? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ?????? ????????? ??? ??? ????? ?? ?? ????. ????? ??? ?? ????? ????????? ??????? ??? ????? ?? ????? ???? ?????? ??? ??? ?????? ???? ?????? ??? ???????? ????? ???? ??????? ??? ?????? ?????? ???. ??? ?????: ( ?? ??? ????? ???? ??? ?? ???? ?? ????? ?????? ??? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ???? ????? ??????) ??? "?????" ??? ?? ???? ????? ??? ??????? ??????? . ?? ??????? ??????? ?? ??????? ??? ??? ????? ??? ???? ????? ????? ?? ?????? ??????? ???? ?????????. ???? ???? ?????? ?? ????? ???? ???????? ???????? ??????? ???? ?? ?????? ??? ?????? ????? ??? ??????? ????? ?? ???????? ???? ????? ?????? ?????? ????????? ??????? ??? ?? ?????? . ???? ??? ?????? ?? ?? ?????? ???????? ????????? ???????? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ???? ?? ???? ????? ???????? ??? ???? ??? ?????? ??? ????????. ????? ??? ????? ???? ?? ??? ???? ????? ???? ??????? ???????? ?????? ??????? ????? ?? ??? ???? ???????? ?????? ???? ?????? ??????? ???????? ???????? ????????? . ???????? ?????? ?? ??? ????? ??? ??????? ????????? ???? ???? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ?? ??? ????? ???????? ????? . ???? ???? ?????? ??? ???????? ?? ??????? ??????? ?? ??????? ??????? ?????? ??????? ????? ??????? ???? ???????? ??? ?? ??????? ?????? ????? ??????? ??????? ???????? ??? ?????? ??? ??? ????? ?? ??? ???? ????? ??????? ????????. ??? ????? ?????? ?????? ???????? ??? ????? ????? ???? ???? ?????? ???????? ?????? ?? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????? ?? ???? ????? ??????? ??? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ????? ?????? ??????? ?????? ??????? ????????? ??? ????? ??????? ? ??????? ?? ??????? ?? ??????? ?? ???? ??????? ????????? ????????. ?????? ??????? ?????? 2019/03/15 Med vänlig hälsning Sveriges Imamråd Kapellgränd 10 116 25 Stockholm


Bönetider
AzaanIqama
Al-Fajr03:3003:40
Al-Shuruk05:05
Al-Duhr12:4913:04
Al-Asr16:5017:00
Al-Maghreb20:2920:34
Al-Isha21:5822:08
Visa hela månaden
Senaste nytt
Aktiviteter
Det finns inga aktiviteter för idag.
Visa månadsöversikt