Om Uppsala Mosken


Uppsala moské invigdes den 29 december 1995. Den är belägen i Vattholma vägen och har följande besöksadress, Sportfälts vägen 1.

Moskén fyller en viktig funktion för den muslimska gruppen. Islamiska Församlingen i Uppsala sätter stort värde i undervisning av den heliga Koranen och främjar att muslimerna skall berika samhället som exemplariska medborgare och vara goda förebilder för det svenska samhället. Moskén skall stärka varje persons känsla och tron i hjärtat. Uppsala Moské invigdes den 29e december 1995 och har sedan dess varit ett centrum för Uppsalas muslimska befolkning. Till Moskén Kommer det besöker från alla möjliga bakgrunder och länder. Genom att Uppsala Moskén är den enda Moskén i Sveriges fjärde största stad, tillika en internationell studentstad, gör att vi får många olika typer av människor som besöker oss.

Uppsala Moskén är en mångkulturell plats, en knutpunkt för flera kulturer och traditioner. Det är också en Moské som besöker flitigt av internationella studenter samt även skolbesök och andra typer av institutioner som har intressen av att veta mer om islam. Våra medlemmar och besökare kommer till moskén för att få en stund i lugn och ro med sin Herre . De kommer hit för att få ro från sin stressiga tillvaro, för att träffa nära och kära och läsa Koranen. De kommer hit för att få en paus från allt annat och bara kunna hänge sig till sin skapare.

Attentat mot moskéer är ett angrepp mot demokratin i Sverige .

Vi vill att Sverige ska fortsätta att kännetecknas av ett samhälle präglat av demokrati,öppenhet och mångfald. Ett samhälle där alla medborgare öppet kan utöva sin religion utan oro för våld och förnedring. Ett samhälle där alla våra muslimer stolt kan definiera sig som svensk-muslimer, på många olika sätt . Sverige ska fortsatt vara ett samhälle som likvärdigt skyddar alla sina samhällsmedborgare. Ansvaret för skyddet av moskéer får inte övergå till muslimerna själva. De röster som menar att muslimerna själva ska skydda sin böneplatser får under inga omständigheter hörsammas! Skyddet för Sveriges böneplatser ligger på staten och inte på individer som anser sig ha rätten att ta lagen i egna händer.