Välkommen till Uppsala Moské

Uppsala Moské är en av landets muslimska församlingar. Vi arbetar dagligen för att aktivt stödja den muslimska gruppen och främja Islams budskap. Vi arbetar även för att tillgodose medlemmarnas behov och för att Islam skall vara en självklar del av Sverige. Vi hoppas att ni finner det ni söker på vår hemsida, och vi svarar gärna på era frågor och funderingar. Varmt välkomna!

Bli medlem i Uppsala Moské

Nu kan du registrera dig för ett medlemskap online.
Genom ett medlemskap stödjer du moskén och dess utveckling.

VÅRA TJÄNSTER OCH PROJEKT

Utförda och planerade Tjänster och Projekt

FREDAGS KHOTBA

Fredags Khotba i Moskén

Ladda hem våra fredags Khotba som hållits i Uppsala Moskén

AKTIVITETER

Senaste aktiviteter i Moskén

Vi presenterar våra aktiviteter regelbundet så våra medlemmar vet vad som händer och vad som är aktuellt.

KONTAKTA OSS

GÖR NÅGOT GOTT

Donera till din Moské i Uppsala för du ditt bidrag gör skillnad

Koranen

Vårt mål är att nå offren i vårt samhälle som är förtryckta av människor, beroende eller systemiska system. Vi arbetar varje dag för att hjälpa människor att bygga bättre liv.

Av alla länder i världen är Sverige ett av de mest jämställda. Oavsett ålder, etnicitet och kön har alla medborgare samma rättigheter. Vår syn på barns och kvinnors rättigheter och på jämställdhet kan således skilja sig från synen i andra delar av världen. Vårt ideal om jämställdhet står i stark kontrast till andra kulturer där hedersrelaterat våld inte är ovanligt för att kuva individuella rättigheter.

VAD DU INTE VET OM ISLAM

Vad är Islam?​

Islam är en frivillig relation mellan en individ och hans Skapare. Även om muslimer, kristna, judar och en del andra tror på samma Gud, skiljer sig deras Gudsbegrepp markant. Den framträdande skillnaden gentemot andra religioner är att islam vägrar att acceptera någon som helst form av skapelse som en gudom värd att dyrkas.

Islam betonar dyrkan uteslutande av den Ende som skapat himlarna och jorden, och som hela skapelsen slutligen ska återvända till. Den muslimska tron började inte med Muhammads profetskap, och den uppfanns inte heller av honom. Det är i grunden samma budskap som finns i tidigare gudomliga skrifter och som har lärts ut av alla Guds profeter.

Men eftersom de tidigare skrifter, som lärde ut den rena och korrekta tron på Gud, delvis har gått förlorade och blivit förändrade genom översättningar och mänsklig inblandning, inbjuder islam människor att återvända till det sanna Gudsbegreppet och till att dyrka och lyda Honom ensam.

Gudsdyrkan​

Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse. Ordet muslim betyder “den som underkastar sig“. En muslim är alltså en person som underkastar sig och lyder Allahs vilja.

Många betraktar islam som en enkel och lättbegriplig religion. En muslim möter Allah i bönen och ansvarar helt själv för sin tro och sitt andliga liv, därför behövs inte några präster som står mellan Gud och människorna.

Utbildningar

Profeten Muhammad ﷺ sade: ”Sannerligen erhålls kunskap genom lärande”. Sann kunskap och djup förståelse om islam kan inte erhållas endast från böcker eller slumpmässigt utvalt material på Internet. Sann kunskap erhålls genom systematiskt och strukturerat lärande. Därför erbjuder vi på vi kurser och utbildningar som är rotade i den muslimska kunskapstraditionen och tillgängliga i nutid.

Koranskolan​

Koranskola är en skola där barn och vuxna lär sig koranen och om islam. Målen är att man ska få en bättre och mer korrekt förståelse om Islam och dess grunder.

Uppsala Moské

Natt bild på Moskén i Uppsala

UPPSALA MOSKÉ​

Islamiska Föreningen i Uppsala

Uppsala Moské är en av landets muslimska församlingar. Vi arbetar dagligen för att aktivt stödja den muslimska gruppen och främja Islams budskap. Vi arbetar även för att tillgodose medlemmarnas behov och för att Islam skall vara en självklar del av Sverige. Vi hoppas att ni finner det ni söker på vår hemsida, och vi svarar gärna på era frågor och funderingar. Varmt välkomna!