FREDAGSBÖNEN ÄR INSTÄLLD I UPPSALA MOSKÉ PGA CORONAVIRUSET

Med anledning av Folkhälsomyndighetens förslag, regeringens beslut om förbud mot folksamlingar på över 500 personer för att förebygga fortsatt smittspridning och i enighet med Allahs ord när Han säger ”Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er religion] ” samt profetens (Guds frid och välsignelser vara över honom) läran när han råder ”vålla inte skada och tillfoga inte varandra skada”, har styrelsen i Uppsala Moské beslutat att ställa in fredagsbönen två veckor framåt för besökarnas bästa. På fredagen kommer moskén att öppnas från kl. 15.00 och hålla öppet de övriga bönerna. Styrelsen har tagit följande åtgärder för att minimera smittspridning: – Skolaktiviteter som bedrivs på helger och vardagar ställs in tillsvidare för barnens bästa; – Alla studiebesök till moskén ställs in. Styrelsen har följande rekommendationer till besökarna: – Moskébesökare som har symptom eller som misstänker att de är sjuka får undvika komma till moskén; – Besökare uppmanas att ta med egen bönematta; – Besökarna uppmanas att inte ta med sina barn till moskén för barnet bästa; – Besökare som har sjukdomar som ökar risken för kronisk sjukdom uppmanas att be hemma för att inte riskera sin hälsa; – Besökarna uppmanas att följa råden som ges av Folkhälsomyndigheten. Må Allah underlätta för oss alla samt skydda Sverige och resten av världen från denna pandemi och sjukdom. Vi kommer att hålla er uppdaterade. Tack för er förståelse och samarbete! Islamiska föreningen i Uppsala (Moské) 2020-03-12

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *