Aktiviteter i Uppsala Moské

Publicerad datum: 2020-03-26 av WebbAdmin

Viktigt Information

I Allahs namn, den barmhärtigaste, den nådrikaste Ädla besökare! Efter utvecklingen av Covid-19 har Uppsala moskéns styrelse beslutat följande för minimera risken för smittspridningen av pandemi bland besökarna: 1- att…