Nyheter

Motioner från föregående föreningsstämman.

Motioner från föregående föreningsstämman.

Motion 1: Förslag att förlänga medlemsperioden för att vara röstberättigade:

För att vara röstberättigade skall medlemmen ha betalat sin medlemsavgift oavbrutet i två år (ett år är 12 månader räknade from januari till och med december).

Nuvarande paragraf:

§12 Medlemmarnas rättighet

En aktiv medlem har rätt att delta i föreningens alla aktiviteter och ha tillgång till all information rörande föreningens verksamheter. En medlem som har betalat medlemsavgiften under hela året[1] i enlighet (§10 och §11) har rösträtt på medlemsmöten, föreningsstämma, extra föreningsstämma samt kandidera till föreningens förtroende poster.

Yrkandet:

En aktiv medlem har rätt att delta i föreningens alla aktiviteter och ha tillgång till all information rörande föreningens verksamheter. En medlem som har betalat medlemsavgiften under hela två år (ett år är 12 månader räknade from januari till och med december) [2] i enlighet (§10 och §11) har rösträtt på medlemsmöten, föreningsstämma, extra föreningsstämma samt kandidera till föreningens förtroende poster.

Motion 2: Förslag att kunna betala medlemsavgiften retroaktivt:

Medlemmen får betala upp till fyra månader retroaktivt maximalt dvs att en medlem kan betala medlemsavgiften för mars senast i juli.

Nuvarande paragrafer:

§11 Medlemsavgift

d) En medlem har rätt att betala medlemsavgiften i efterhand för de första fem månadema före utgången av maj.

e) Medlem som inte har betalat medlemsavgiften för de första fem månadema (Januari-Maj) upphör vara aktiv medlem i föreningen. Medlem vars medlemskap upphört på grund av obetalda medlemsavgifter kan återfå sitt medlemskap som aktiv medlem i föreningen genom att betala sin medlemsavgift. Perioden skall räknas från och med inbetalningsdatum.

Yrkandet:

d) En medlem har rätt att betala upp till fyra månader retroaktivt maximalt dvs att en medlem kan betala medlemsavgiften för mars senast i juli.

e) Tas bort

Motion 3: Krav för en ny ansökan efter utträde på grund av obetalda medlemsavgifter

Yrkandet:

§11 d) Medlem som träder ut föreningen enligt §13-C har rätt att återuppta sitt medlemskap som aktiv medlem utan att behöva lämna en ny ansökan om medlemmen betalar medlemsavgiften inom ett år dvs tolv (12) månader från och med den månaden medlemskapet har upphört.

Motion 4: Förlängning av mandatperioden

Nuvarande paragraf:

§19 Föreningsstyrelse

3. Styrelsens mandattid skall vara två (2) år i taget och med valdagen. Finns det synnerliga skäl då fattas beslut om förlängning av föreningsstyrelsens mandatperiod med högst sex månader vid FS eller extra FS.

Yrkandet:

3. Styrelsens mandattid skall vara fyra (4) år i taget från och med valdagen. Finns det synnerliga skäl då fattas beslut om förlängning av föreningsstyrelsens mandatperiod med högst sex månader vid FS eller extra FS.


[1] Text i röd färg: del kan komma att ändras eller tas bort

[2] Text i grön färg: del som kan komma att införas i stadgarna

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *