Aktiviteter i Uppsala Moské

ÖPPNA LÄNKEN

Publicerad datum: 2021-12-31 av WebbAdmin

Uppsala Moské facebook

Facebook för Uppsala Moské har följande adressen nedan. Andra facebook sidor som använder ”Uppsala Moské” namnet tar vi inte ansvar för.

Mosken byggdes 1996 och därav fått länken: facebook.com/uppsalamoske1996
Facebooksida: facebook.com/uppsalamoske1996