Aktiviteter i Uppsala Moské

Publicerad datum: 2022-01-29 av WebbAdmin

Ahmed Talal Al-Sayegh

Certifikat: Kandidatexamen från College of the Great Imam (Abu Hanifa al-Numan, må Gud förbarma sig över honom), Institutionen för predikande och offentligt tal.
Magisterexamen från University Institute for Islamic Studies, Law and Jurisprudence och dess Grundläggande avdelning, på avhandlingen med titeln (The Muslim Community in the Kingdom of Sweden), en studie av dess verklighet och dess mest framträdande behov.
Vetenskaplig likvärdighet för en magisteruppsats om islamstudier – Universitetet i Mosul (Irak).
En licens med berättelser och kedjor av berättelser från Musnad i Irak, Sheikh Dr Allama (Akram Abdul-Wahhab Al-Mulla Yousef Al-Mawsili).
Doktorand / avhandlingstitel (Kvinnors ekonomiska rättigheter) En jämförande studie mellan islamisk rättspraxis och svensk rätt.
Studien övervakades också av ett antal framstående shejker, ledda av Sheikh Educator (Muhammad Amin al-Faydi), må Gud förbarma sig över honom, och Muftin i staden Mosul, Sheikh (Muhammad bin Yassin), må Gud ha förbarma dig över honom, Sheikh Dr. Martyr (Faydi Muhammad Amin al-Faydi) må Gud förbarma sig över honom, och Sheikh Dr. Akram Abdul-Wahhab), Professor Dr. (Abdul-Wahhab Al-Adwani), Professor Thinker (Imad Al) -Din Khalil) och många andra människor med kunskap och förtjänst.
Han började leda och predika i ett tidigt skede av sitt liv, eftersom han inte översteg fjorton år, när en bok som tilldelats honom med uppgiften att imam och oratorium gavs ut av direktoratet för donationer och religiösa frågor vid den tiden , och han ockuperade uppgiften att tala i ett antal moskéer i Mosul/Irak.
Arbete: Undervisar vid Al-Mustafa Islamic High School.
Imam och predikant för Stora moskén i Uppsala, Sverige.
Grundare av International Society for Science and Culture / Sverige.
Den juridiska tillsynsmannen för verksamheten i (Muhammed är Guds budbärare) påverkansverksamhet, som sysslar med tryckning och utgivning av advokatböcker och publikationer på europeiska språk.
Medlem av Svenska imamernas och predikanternas råd.
Ledamot av Ifta och Forskningsrådet för Svenska imamernas råd.