Aktiviteter i Uppsala Moské

Publicerad datum: 2022-05-13 av WebbAdmin

Grunden för harmoni i ett samhälle är ömsesidig respekt

Sverige är mycket tack vare yttrande- och åsiktsfriheten ett fantastiskt land att leva, växa upp och arbeta i. Det är i kombination med tryggheten och rättssäkerheten här som många människor från andra länder har valt att göra Sverige till sitt nya hem. Till dessa hör inte minst flertalet av landets muslimer. Enligt uppskattningar utgör muslimerna någonstans mellan åttahundratusen och en miljon av landets invånare i skrivande stund. Alltså en ansenlig del av alla svenskar och viktiga kuggar i det samhälls­maskineri som driver Sverige framåt.

Under påskhelgen besökte den högerextremistiske politikern Rasmus Paludan flera städer i syfte att bränna Koranen och därigenom provocera fram hetska stämningar och upplopp som bevis för att muslimer är främmande och skadliga element i det svenska samhället. Genom att så grovt missbruka sin yttrande- och åsiktsfrihet har han angripit religionsfriheten för landets muslimer, vilket styrelsen för Uppsala moské kraftfullt fördömer. Samtidigt som vi protesterar tar vi också avstånd från det våld som en del muslimer har gjort sig skyldiga till. Ty, en oförrätt kan aldrig berättiga en annan.

Invandringens utmaningar och den polarisering som gror i samhället behöver onekligen hanteras och adresseras genom dialog och strävan mot gemensamma, konstruktiva vägval. Dialogen förutsätter en genuin ambition att lära känna varandra så att en ömsesidig respekt kan få spira. Kanske är det en brist i just detta avseende vi sett när Rasmus Paludan tillåtits anordna Koranbränningar runt om i Sverige? Att Islams troslära och urkunder ifrågasätts är inget nytt fenomen, men historiskt har det kunnat göras med den ömsesidiga respekten i behåll. För det fria ordet ställer också krav på den som yttrar det. Vi har alla ett ansvar att hålla oss inom anständighetens hägn för att inte så split och tvedräkt mellan människor.

Rasmus Paludan har, sitt uppenbart olämpliga agerande till trots, fått tillstånd att hålla valmöte på Vaksala torg den 14/5. Vi ser många faror med det och är förvånade över att han får komma hit när hans vitt spridda videoklipp med all önskvärd tydlighet visar hur han hånar, förlöjligar, förolämpar, smutskastar och uppviglar. Adressaten är Sveriges muslimer och Paludan framför varken saklig kritik eller söker dialog. Tvärtom vill han bana väg för våldsam konfrontation och söndring.

Uppsala moské ser med bestörtning på hela den aktuella situationen och kommer ägna predikan vid fredagsbönen idag åt att avråda samtliga muslimer från att låta sig provoceras och bli indragna i våldsamheter. Vidare kommer moskén att vara stängd under de timmar som Rasmus Paludan avser att uppehålla sig i Uppsala – allt i syfte att minimera förutsättningarna för våldsamma upplopp. Och redan där kommer Paludans rätt att sprida hat konkret ha naggat muslimernas religionsfrihet i kanten. Om det här får fortsätta kan det sätta djupa och permanenta spår i hur muslimerna betraktar sig själva och sin roll i Sverige.

Vi hoppas att fler inser farorna med det och agerar för att förhindra att Rasmus Paludan fortsätter att missbruka yttrandefriheten. Många goda krafter i samhället har redan visat sitt konkreta stöd runt om i landet, inte minst Svenska kyrkan. Det är just den sidan av vårt land vi alla behöver se mer av i denna svåra stund. Låt respekten och förståelsen för varandra fylla den plats som Rasmus Paludan försöker fylla med hat och mörker. För vår gemensamma framtids skull.

/Styrelsen för Uppsala moské