Konferens för enade beräkningsmetoder gällande böntidstabeller i Sverige

 Den 10 oktober, 2021 anordnade Sveriges Imamråd i samarbete med Förenade Islamiska Föreningar i Sverige en konferens i Stockholms moské. Konferensens deltagare bestod av ett flertal imamer, muslimska föreningar, moskéföreträdare…

Ställ tillbaka klockan för vintertid 2021

Vi ställer tillbaka klockan för vintertid vid midnatt idag.

Nytt medlems register på gång

Vi kommer införa ett nytt medlemsregister där vi och våra medlemmar kommer få kontroll över sitt medlemsskap.

Sommarläger

Sommarläger (arabiska)

Sommarläger

Motioner från föregående föreningsstämman.

Motioner från föregående föreningsstämman. Motion 1: Förslag att förlänga medlemsperioden för att vara röstberättigade: För att vara röstberättigade skall medlemmen ha betalat sin medlemsavgift oavbrutet i två år (ett år…

30/5 – Extra föreningsstämma

Vi håller en extra föreningsstämma den 30/5-2021 online! Klicka på denna länken för att delta i Extra föreningsstämma: Online Föreningsstämma via Teams

EID ELADHA BÖNEN 2021

Ingen Eid Bön i Mosken år 2021

Eid Al-Fitr infaller på söndag den 24 maj.

Må Allah acceptera er fasta och bön, er välgörenhet, allmosa och goda handlingar .Islamiska föreningen i Uppsala och Uppsala moské önskar er alla en välsignad Eid Al-fitr – Eid Mubarak!…

På grund av rådande situation

Vi vill informera er om följande : På grund av rådande situation, Vi kommer inte att kunna be församlings bönen (Tarawih) och inte anordna iftar i Uppsala moskén! [divider] بيان…

End of content

End of content