30/5 – Extra föreningsstämma

Vi håller en extra föreningsstämma den 30/5-2021 online! Klicka på denna länken för att delta i Extra föreningsstämma: Online Föreningsstämma via Teams

EID ELADHA BÖNEN 2021

Ingen Eid Bön i Mosken år 2021

Eid Al-Fitr infaller på söndag den 24 maj.

Må Allah acceptera er fasta och bön, er välgörenhet, allmosa och goda handlingar .Islamiska föreningen i Uppsala och Uppsala moské önskar er alla en välsignad Eid Al-fitr – Eid Mubarak!…

På grund av rådande situation

Vi vill informera er om följande : På grund av rådande situation, Vi kommer inte att kunna be församlings bönen (Tarawih) och inte anordna iftar i Uppsala moskén! [divider] بيان…

Viktigt Information

I Allahs namn, den barmhärtigaste, den nådrikaste Ädla besökare! Efter utvecklingen av Covid-19 har Uppsala moskéns styrelse beslutat följande för minimera risken för smittspridningen av pandemi bland besökarna: 1- att…

FREDAGSBÖNEN ÄR INSTÄLLD I UPPSALA MOSKÉ PGA CORONAVIRUSET

Med anledning av Folkhälsomyndighetens förslag, regeringens beslut om förbud mot folksamlingar på över 500 personer för att förebygga fortsatt smittspridning och i enighet med Allahs ord när Han säger ”Han…

End of content

End of content