Category Archives: Uncategorised

Eid Al-Fitr infaller på söndag den 24 maj.

Må Allah acceptera er fasta och bön, er välgörenhet, allmosa och goda handlingar .Islamiska föreningen i Uppsala och Uppsala moské önskar er alla en välsignad Eid Al-fitr – Eid Mubarak! På grund av att vi befinner oss i en extrem situation i landet och i världen just nu, så vill vi med tungt hjärta informera- ( Läs vidare… )

På grund av rådande situation

Vi vill informera er om följande : På grund av rådande situation, Vi kommer inte att kunna be församlings bönen (Tarawih) och inte anordna iftar i Uppsala moskén! بيان من إدارة مسجد أوبسالابسبب الحالة الخاصة التي تمر بها البلاد والمجتمع فإنه من المؤسف إبلاغكم بعدم إقامة صلاة التراويح والإفطارات الجماعية لشهر رمضان ١٤٤١ هجريا /- ( Läs vidare… )

Viktigt Information

I Allahs namn, den barmhärtigaste, den nådrikaste Ädla besökare! Efter utvecklingen av Covid-19 har Uppsala moskéns styrelse beslutat följande för minimera risken för smittspridningen av pandemi bland besökarna: 1- att fortsätta med fredagsböneuppehåll i moskén; 2- att stänga toaletterna och tvagningsstället för att minimera kontamineringsställen; 3- att öppna dörrarna en halvtimme förre varje bönetillfälle och- ( Läs vidare… )

FREDAGSBÖNEN ÄR INSTÄLLD I UPPSALA MOSKÉ PGA CORONAVIRUSET

Med anledning av Folkhälsomyndighetens förslag, regeringens beslut om förbud mot folksamlingar på över 500 personer för att förebygga fortsatt smittspridning och i enighet med Allahs ord när Han säger ”Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i [utövningen av er religion] ” samt profetens (Guds frid och välsignelser vara över honom) läran- ( Läs vidare… )