Ungdomsföreningen

Information om Uppsala Unga Muslimer:
Uppsala Unga Muslimer startades år 2014 och hade bidragit med mycket attraktiva aktiviteter till barn, ungdomar och vuxna. Nu är UUM moskéns ungdomsförening och har ansvar för ungdomsaktiviteter i moskén och har sitt säte i moskén!