Aktiviteter i Uppsala Moské

Publicerad datum: 2022-01-02 av WebbAdmin

Yaser Abu-Jheisheh

Ordförande

Salam alikum
Jag heter Yaser Abu Jheisheh gift och har 3 barn.
Jag är bosatt i Sverige sedan 26 år tillbaka då jag var 10 års åldern, flyttade till Sverige med föräldrar när min pappa blev anställd som Imam i Uppsala Moskén 1996. Nu är jag 36 år och tagit min gymnasieexamen, har på börjat mina studier i Universitetet.

Jag är aktiv i föreningslivet sedan min ungdom. Jobbat i ideella föreningar, och att hjälpa andra brinner jag för. Jag har utbildning i ledarskap och är utbildad för att hjälpa andra att hantera olika situationer i föreningslivet.

Min ideella verksamhet:
1. Startade upp föreningen Uppsala Unga Muslimer(UUM) 2014 och varit aktiv ordförande fram till 2020.

2. Startade upp föreningen Gränby fotbollsklubb 2017, syftet bakom att starta fotbollsklubben, var att jag tror att idrott är ett viktigt del för Integration i svenska samhället samt får vi muslimer visa att vi bryr oss om samhället vi bor i och jobbar hand i hand med andra civila organisationer på fältet.

3. Just nu är jag aktiv i Uppsala moskén där jag sitter i styrelse och har rollen vice ordförande, samt har en positio aktivitetsansvarig.

4. Har dessutom startat upp ett nattvandringgrupp i Gränby området.
Syftet bakom nattvandring att ställer upp för unga som är ute på eftermiddagar, kvällar och nätter. Där är man ett viktigt stöd och en trygg som man skapar positiva relationer med ungdomarna och samtliga folk ute.

Mina jobb:
Jobbat med olika riksorganisationer såsom projektledare och studiekonsulent på Ibn Rushd studieförbund och Upplands idrottsförbund i flera år. Mitt arbete var att hjälpa till att bygga upp föreningar från grunden och utbilda medlemmar och styrelse om föreningslivet och vad det innebär att bli en medlem och styrelsemedlem i en förening. Samt planera ständigt att hitta nya strategier och sätt att locka barn. ungdomar och vuxna till föreningslivet genom att organisera olika aktiviteter.